Lept

Lept je technika tisku z hloubky. Metoda spočívá v chemickém vyhloubení kresby pod úroveň vyhlazené formy tak, aby leptaná místa nesla barvu a leptem nazasažená místa zůstala bílá.